فروش انواع مدیا اولیه چاپ از قبیل

شاسیشاسی

لیست قیمت شاسی

شاسی دور رنگ 15*10 -> 1500 تومان

شاسی دور رنگ 20*20 -> 1800 تومان
شاسی دور رنگ 30*20 -> 2000 تومان

شاسی دور رنگ 30*30 -> 2500 تومان

شاسی دور رنگ 40*30 -> 4000 تومان

شاسی خام


کاغذ

رنگ

و...